Jak rozliczyć najem pojazdu w Uberze? Kiedy mija termin składania PIT-28?

Wiele osób pracujących na Uberze rozlicza się ze swoim partnerem na zasadzie umowy najmu. Trzeba pamiętać o tym, że należy od niej odprowadzić podatek mamy na to dwa sposoby: zasady ogólne i ryczałt.

1.Zasady ogólne

Zasady ogólne gdzie, są dwa progi dochodów. Płacisz 17% podatku (w poprzednich latach było to 18%), jeśli zarabiasz łącznie 85 528 PLN w ciągu roku i 32%, jeśli więcej, ale tylko dla nadwyżki tej kwoty.

Pamiętaj, że w tym przypadku płacisz podatek od dochodu. Oznacza to w skrócie, że od tego co przelewa Ci partner możesz odjąć koszty, które były związane z wydatkami na przedmiot wynajmu czyli mogą to być jakieś faktury za naprawę auta jeśli to ty opłaciłeś naprawę. Pamiętaj, aby na każdy koszt mieć imienne faktury, jeśli zdecydujesz się je odliczyć.

Przy obliczaniu podatku na zasadach ogólnych można skorzystać z kwoty wolnej od podatku, ale nie dotyczy to tzw. ulgi dla młodych (która obowiązuje tylko przy rozliczeniach na podstawie umowy zlecenie lub umowy o pracę). 
Kwota wolna od podatku oznacza, że  jeśli twoim jedynym dochodem za rok poprzedni był najem i nie przekroczyłeś z tego tytułu kwoty 8 tys to Twój podatek do zapłaty wyniesie 0zł, ale nie oznacza to jednak że nie musisz składać deklaracji PIT. Musisz złożyć zeznanie w każdym przypadku. Ponadto gdy twój dochód indywidualny przekroczy 3089zł musisz zacząć płacić zaliczki do urzędu skarbowego, które zostaną zwrócone jeśli nie przekroczysz kwoty 8000zł. Oprócz wpłacania zaliczek musisz jeszcze do 30 kwietnia 2020 r. złożyć PIT-36 lub PIT-37 do urzędu skarbowego.

Jak rozliczyć najem pojazdu na zasadach ogólnych w 2020 roku?

Twój partner w 2019 roku zaczął wynajmować od ciebie auto od marca przelewając różne kwoty , a maju miałeś naprawę auta na kwotę 500zł i w maju również otrzymałeś ostatni przelew od partnera i był to twój jedyny zarobek za 2019.
Do obliczenia zaliczek posłużymy się kalkulatorem ze strony: https://abcplatnika.pl/kalkulator-najem/
Przykładowe zarobki:
marzec: 700 zł – 0 zł (kosztów) = 700 zł dochodu
kwiecień: 2500 zł – 0 zł (kosztów) = 2500 zł dochodu
maj: 1500 zł – 500 zł (kosztów) = 1000 zł dochodu

W kwietniu Twoje dochody przekroczyły kwotę 3089zl, więc musisz zacząć odprowadzać zaliczki według tabel:

Jak widać w kwietniu należy przelać zaliczkę do urzędu skarbowego na kwotę 20zł, w maju 180zł, ale nie została przekroczona kwota 8000zł, więc całość zostanie zwrócona po złożeniu oświadczenia PIT.

2. Ryczałt

Ryczałt jest znacznie prostszą formą rozliczenia najmu, dlatego wybiera go wiele osób. Ważną różnicą jest, że opodatkowujemy w tym przypadku przychód, ale jest na to rozwiązanie: wielu partnerów przyjmuje faktury za paliwo i naprawy. Dzięki czemu część kwoty nie jest wypłacana jako wynajem, a jako zwrot kosztów co nie podlega dodatkowemu opodatkowaniu.

Ile wynosi stawka ryczałtu i jak ją obliczyć?

Stawka ta wynosi 8.5%, jeśli twoje przychodu z najmu nie przekraczają 100 tys. zł rocznie. Obliczamy ją od całego przelewu która otrzymamy od partnera zatytułowanego „wynajem”. Zaliczkę na podatek zryczałtowany płacimy od momentu pierwszego wpływu na konto w danym roku. Czas na zapłatę to 20ty następnego miesiąca po otrzymaniu przelewu. Obliczanie jest dużo protsze i nie potrzebujemy do Niego specjalnego kalkulatora, który uwzględnia ulgi.
Przykładowo, jeśli otrzymałeś przelew 25 maja w kwocie 1234,54zł to należy zapłacić zaliczkę w kwocie 105zł zł do 20 czerwca. Równa kwota wynika z zasady zaokrąglenia, która mówi, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych.

1234,54 zł × 8.5% = 104,9359 zł ≈ 105 zł

Którą formę opodatkowania wybrać?

Odpowiedź na to pytanie jest niejednoznaczna. Jeśli twój partner uznaje faktury kosztowe najlepiej zdecydować się na ryczałt, ponieważ poza kosztami, które możesz odliczać płacisz niższy podatek. Natomiast jeśli twój partner nie przyjmuje faktur kosztowych, a ty w danym roku planujesz większy remont samochodu lub opłacasz kredyt wtedy zdecyduj się na zasady ogólne.

Gdzie wpłacać zaliczki? – Mikrorachunek podatkowy

Mikrorachunek podatkowy to numeru rachunku obowiązującego od początku roku, na który należy przelać kwoty na zobowiązania: PIT, CIT i VAT.

Oznacza to, że nie można już przelewać pieniędzy na rachunek urzędu skarbowego, ale na swój mikrorachnek, który możesz wygenerować w tym miejscu. Niezależnie od tego, czy płacisz zaliczki z ryczałtu, czy na zasadach ogólnych, wszystko przelewasz na to samo konto.

Jak dodać rachunek mikrorachunek do naszego konta oraz jak zlecać przelewy?

Najłatwiejszą drogą będzie utworzenie rachunku podatkowego w aplikacji naszego banku. Najczęściej ta opcja znajduję się w zakładce „Przelew podatkowy” jako symbol formularza wpisujemy „PPE” oraz uzupełniamy numer rachunku, który otrzymaliśmy na stronie rządowej po wpisaniu numeru PESEL. Gdy zlecamy przelew zaliczki ryczałtowej należy wybrać w aplikacji za jaki miesiąc jest wpłacana zaliczka resztę danych powinien uzupełnić bank.

Jaki PIT złożyć za wynajem samochodu?

Jeśłi wybierzesz zasady ogólne i jesteś osobą prywatną to najlepiej skorzystać z PIT-37, jeśli natomiast wybrałeś ryczałt należy złożyć PIT-28.
Na ten złożenie tego drugiego masz do 2 marca 2020 roku. Najłatwiej oba PITy rozliczyć przez stronę podatki.gov.pl/. W przypadku PIT-28 formularz jest bardzo prosty, jeśli wpłacałeś zaliczki system powinien sam wykryć sumę zaliczek należy tylko wpisać sumę kwot z wynajmu i zatwierdzić .

Formularz PIT-28 na portalu podatkowym.

Zainteresowała Cię praca w Uber Eats? Sprawdź inne poradniki: