360 zł w jeden dzień na Uber Eats czy to możliwe?! Czyli trochę o promocjach.

promocje i questy w uber eats

Jakie Uber organizuje promocje dla dostawców w Polsce?

Obecnie występują typy promocji:

 • Zwiększenie przychodów – zwane też mnożnikami – zostały już opisane w tym artykule. W skrócie, pozwalają na zwiększenie wynagrodzenia za każdy przejazd o 10-60%. Uber z góry planuje mnożniki na pewne rejony miasta na cały tydzień. Mnożniki w Polsce wahają się najczęściej między x1.1-1.6, z czego najwyższe są w porach szczytu lunch’owego (11-13), kolacyjnego (18-22) oraz w weekendy.
 • Quest’y – Dostawca otrzyma dodatkową premię, jeśli ukończy daną liczbę przejazdów w wyznaczonym czasie.
  • Bonus pogodowy – Uber monitoruje bieżącą sytuację pogodową oraz zapotrzebowanie na dostawców i na tej podstawie stara się zachęcić większą ilość dostawców do wyruszenia w teren, oferując im np. dodatkowe 3 zł do każdej dostawy wykonanej w wyznaczonym przedziale godzinowym.
SMS od Ubera z informacją o Queście na dany tydzień

Przykład #1:

Dostawca otrzymuje w aplikacji zadanie programu Quest na wykonanie 60 przejazdów, aby otrzymać bonus w wysokości 110 zł. Ma na to czas od poniedziałku do niedzieli (7 dni). Dostawca dostarcza 10 zamówień w poniedziałek, 20 w czwartek, 15 w piątek i 15 w sobotę. W momencie ukończenia 60-tego przejazdu, dostawca na swoje Saldo konta Uber otrzymuje kwotę 110 zł (widoczną jako „Zniżka”), która zostanie mu wypłacona wraz z pozostałym wynagrodzeniem za przejazdy przelewem na konto partnera w poniedziałek.
SMS od Ubera informujący o dodaniu Questa na kilka godzin w okresie zwiększonego zapotrzebowania na dostawców

Przykład #2:

Dostawca otrzymuje SMSa o pogorszeniu pogody i włączeniu Questa w godzinach 12:00-15:00. Do każdego przejazdu jest mu doliczane 3 zł (np. za wykonanie jednego przejazdu otrzymuje 3 zł, za wykonanie dwóch przejazdów otrzymuje kolejne 3 zł, itd.). Wszystkie przejazdy, które zaakceptuje między tymi godzinami będą objęte tym Questem. Jeśli dostawca ma też aktywnego Questa z przykładu #1, przejazdy wykonywane w tym przedziale godzinowym będą liczone do obu Questów.
 • Gwarancje godzinowe – Uber gwarantuje, że przy spełnieniu warunków promocji, w danym przedziale godzinowym dostawca nie zarobi mniej, niż określona przez nich kwota. Gdyby tak się stało, Uber wyrówna kwotę proporcjonalnie do przepracowanego czasu (czasu spędzonego w trybie online, czyli czasu spędzonego na oczekiwaniu na zamówienia, ich odbiorze i dostarczaniu). Kwota zarobiona w okresie trwania gwarantowanej stawki godzinowej obejmuje wynagrodzenie za przejazd oraz mnożniki, ale nie pomniejszają jej napiwki oraz Questy. W przypadku zarobienia więcej, niż gwarantuje promocja, Uber nie dolicza żadnej dodatkowej kwoty z tego tytułu. Stawka gwarantowana jest przyznawana po zakończeniu okresu promocji, w ciągu ok. 1-2 godzin.

Przykład #1:

Uber uruchomił gwarancję godzinową w Warszawie z następującymi warunkami:

 • Gwarantowane 25 zł/h w godzinach 11:00-23:00
 • Wymagana akceptacja i dostarczenie 90% zamówień
 • Wymagane 1,5 przejazdu na godzinę

Dostawca przeszedł w tryb online o 12:03, pozostając online bez przerwy do 23:05. Zaakceptował 17 zamówień i odrzucił jedno. W tym czasie zarobił 170 zł z 17 przejazdów, 10 zł z napiwków w aplikacji oraz 55 zł z ukończonego Questa. Łącznie zarobił tego dnia 340 zł. Dostawca spełnił warunki promocji, ponieważ:

 • Zarobił mniej, niż gwarantuje stawka
 • Zaakceptował więcej, niż 90% zleceń (17 zaakceptowanych/18 zleceń = 94,4%)
 • Wykonał więcej, niż minimalna średnia liczba dostaw na godzinę – 1,54 dostawy na godzinę (17 dostaw/10.95 godzin online=~1,55 dostawy na godzinę; czas online po wyznaczonym okresie promocji nie wlicza się do stawki gwarantowanej).

Aby obliczyć kwotę, którą system doliczy dostawcy, należy przemnożyć liczbę godzin online (wraz z minutami) przez gwarantowaną stawkę godzinową. W naszym przykładzie byłoby to 10.95 (57 min/60 min w godzinie daje 0.95) godziny * 25 zł = 273,75 zł. Od tego należy odjąć zarobioną kwotę (bez napiwków i promocji), czyli 273,75 zł – 170 zł = 103,75 zł. Taką właśnie kwotę Uber przeleje na Saldo dostawcy między 23:00-01:00.

Przykład #2

Uber uruchomił gwarancję godzinową w Trójmieście z następującymi warunkami:

 • Gwarantowane 20 lub 25 zł/h w godzinach:
  • 25 zł/h, 11:00-13:00 przy 1,5 przejazdu na godzinę
  • 20 zł/h, 13:00-17:00 przy 1 przejeździe na godzinę
  • 25 zł/h, 17:00-23:00 przy 1,5 przejazdu na godzinę
 • Wymagana akceptacja i dostarczenie 100% zamówień

Dostawca przepracował:

 • 11:00-13:00 w trybie online wykonując 9 dostaw za łączne wynagrodzenie 90 zł w 3 godziny
 • 13:10-17:00 w trybie online wykonując 4 dostawy za łączne wynagrodzenie 40 zł w 3,83 godziny
 • 17:00-19:20 w trybie online wykonując 3 dostawy za łączne wynagrodzenie 30 zł w 2,33 godziny

W tym czasie dostawca zaakceptował i dostarczył wszystkie 16 otrzymanych zleceń.

 • Dostawca nie spełnił warunków pierwszego bloku godzinowego; pomimo wykonania 3 dostaw na godzinę, przekroczył stawkę gwarantowaną, więc nie należy mu się dodatkowe wyrównanie.
 • Dostawca spełnił warunki drugiego bloku godzinowego, wykonując 1,04 dostawy na godzinę i zarabiając o 36,60 zł mniej, niż przewiduje stawka gwarantowana. Wyrównanie z tytułu stawki gwarantowanej za ten blok godzinowy powinien otrzymać między 17-19.
 • Dostawca nie spełnił warunków trzeciego bloku godzinowego; pomimo zarobienia mniejszej kwoty, niż przewidywała stawka (o 28,25 zł za mało), nie wykonał przynajmniej 1,5 przejazdu na godzinę (1,29).

Uwaga: gwarancje godzinowe obejmują najczęściej wyłącznie dedykowanych dostawców, tj. takich, którzy nie wykonują na jednym koncie również przewozów osobowych, a jedynie dostarczają posiłki.

Czy możliwe jest zarobienie 360 zł i więcej jednego dnia na Uberze?

Odpowiedź brzmi TAK! W poprzednią zimę stawki gwarantowane wynosiły 30zł / h co przez 12 godzin daje 360 zł/dzień. Czasem dochodziły do tego questy co mogło dać zarobki rzędu 400 zł. Oczywiście takie bonusy nie są czymś normalnym i większą część roku nasze zarobki zależą od tego ile dostaw zrobimy.

Promocje nieaktywne

Aby zachęcić dostawców do realizacji zleceń, Uber wykorzystywał też inne promocje w przeszłości:

 • Gwarantowany Przychód – promocja dla dostawców dedykowanych, która trwała w zimę/wiosnę w Trójmieście. Za wykonanie 40/80 dostaw w ciągu tygodnia, Uber gwarantował, że dostawca nie zarobi mniej, niż 625/1250 zł w ciągu tygodnia (2500/5000 zł w skali miesiąca).

Zainteresowała Cię praca w Uber Eats? Sprawdź inne poradniki: